Tomoterapi’de Tedavi Aşamaları

 

Tomoterapi Tedavisi Aşamaları

 • Hastanın Radyoterapi almasına Uzman Doktor tarafından karar verildikten sonra tedavi planlaması sırasında kullanılacak olan Bilgisayarlı Tomografi (CT) görüntüleri alınır.
 • Hastaların tedavi sürecinde hareket etmemesi tedavi için son derece önemlidir. Bunun için tedavi esnasında hareket etmesini önleyecek her hasta için özel yapılan maske veya vakum yatakları oluşturulur.
  • Örneğin, baş-boyun kanserleri için maske, akciğer ve meme kanserlerinde özel yataklar hazırlanır. Bazı hastalar ise ayar seviyeleri değiştirilebilen sabitleyici sistemlerle tedaviye alınır. Bunların hiçbiri acı veren uygulama değildir. Bundan sonra tedavi pozisyonunda planlamanın ilk aşaması olan simülasyon yapılır.
 • Elde edilen görüntüler DICOM bağlantısı ile planlama bilgisayarına aktarılır.
 • Hedef yer (tedavi edilecek bölge) ve çevresindeki organlar bu görüntülerde işaretlenerek (kontürleme) hazırlık tamamlanır.
 • Sağlık fizikçisine uygulanacak teknik ve tedavi detayı aktarılır. Sağlık fizikçisi planın fizik verilerini oluşturur. Bu verilerin tıbbi uygunluğunun kontrolü ve uygulanabilirliği kontrol edilir. Gereken değişiklikler yapılır. Bazı durumlarda planın tümü ile baştan yapılması ve teknik değişikliği gerekebilir.
 • Akabinde hasta, Uzman Doktoru tarafından uygun görülen seans sayısı ve tedavi şeklinde günlük olarak belirlenen saatlerinde tedavisini ağrısız veya acısız (tedaviden doğan bir etki değildir) bir şekilde alır.

tomoterapide klinik uygulamalar

 

Klinik Uygulamalar Açısından Bakıldığında;

TomoTherapy tedavi konsepti tüm radyoterapi tedavilerinde kullanılabilmekte ve aşağıdaki ışınlamalarda daha da ön plana çıkmaktadır;

 • Pediyatrik Tümörler
 • Akciğer Tümörleri
 • Prostat ve Mesane Tümörleri
 • Jinekolojik ve Meme Tümörleri
 • Bilateral Meme Tümörleri
 • Baş-boyun Tümörleri
 • Gırtlak ve Geniz Tümörleri
 • Mezotelyoma (Akciğer veya Mide Zarı)
 • Beyin ve Omurilik Tümörleri
 • Cilt Tümörleri
 • Kompleks Işınlamalar ve Riskli Organ Korumaları (Göz, Omurilik, Hipokampüs gibi)
 • IG-IMRT Işınlamaları
 • Hipofraksinasyon ve Radyocerrahi Işınlamaları
 • Eş zamanlı Birden Fazla Tümör Işınlamaları  
 • IG-IMRT Tekniği ile Kemik İliği ve Tüm Vücut Işınlaması
 • Tedavi ile eş zamanlı Simultane Entegre Boost (SIB) Işınlamaları
 • 40cm ve Üzerindeki Tümörlerin (tek seansda ve tek planda ışınlaması)
 • Çoklu Metastaz Işınlamaları
 • İkincil ve Sonrası Tümör Işınlamaları

Sonuç olarak TomoTherapy ile istenen kritik organ korumaları sağlanarak farklı fraksiyon (tedavi seansı) sürelerinde tedavi imkanı ve aynı tedavi seansında farklı volümlerin eş zamanlı olarak tedavileri sağlanabilmektedir. Bu sayede radyoterapi tedavisinin başlangıç ve bitişi arasındaki süre kısaltılabilmekte, simultane boost yapılabilmekte ve erken-geç yan etkiler açısından toksisitede ve yan etki de azalma sağlanabilmektedir.

Cihazın ayarlanabilir ışın demetleri ve helikal fan-beam teknolojisi sayesinde tek başına skalp (örn: cilt tümörleri), pleura (örneğin; Mezotelyoma), Total vücut ışınlaması, total organ ışınlamaları, tüm vücut kemik iliği ışınlamaları yapılabilmekte ve bunlar diğer kullanımda olan cihazlara göre kolay ve güvenle gerçeleştirilebilmektedir. Bu tip ışınlamalarda Tomoterapi tedavisinin kritik organ hasarı diğer üst düzey geleneksel radyoterapi cihazlarına göre de daha azdır.

Tomoterapi ünitesinde saha genişliğini belirleyen jaw’ların bağımsız parçaları, superior-inferior doğrultuda hareket ederek respiratuar hareketin çoğunu karşılayabilmektedir ve hızlı hareket eden binary (ikili) MLC ile geriye kalan lateral hareketleri de hesaba katmaktadır. Bu nedenle de karşı Akciğer ve karşı Meme korumalarında bile istenilen kontrol rahatça sağlanabilmektedir.