Hastanın Tedaviye Giriş Süreci

Onkoloji Hastalarının Işın Tedavisine Giriş Süreci

Onkoloji tedavileri birçok branşın karşılıklı görüşleri alınarak multidisipliner bir şekilde tedavilerin karar verilip uygulanmaktadır. Onkoloji teşhisi konulan hastaların tümör yapısına ve bölgesine göre en uygun tedaviye bir tümör konseyi veya teşhisi konulan hastanın onkoloji doktor ekibi tarafından karar verilir. Medikal onkoloji, cerrahi ve diğer çeşitli branş uzmanları tarafından Işın (Radyoterapi) tedavisi için yönlendirilen hastalar radyasyon onkoloğu ve teknik ekibi tarafından tedavi sürecine alınır. Tedavi başlamadan önce ve tedavi sırasında hastaya ışın tedavisi hakkında bilgiler verilir, oluşabilecek yan etkiler ve tedavi sırasında hastanın kendisine uygulaması gereken kişisel bakım ve ideal beslenme şekilleri anlatılır. 

Işın tedavisine girecek olan hasta Radyoterapi Simülasyon Bilgisayarlı Tomografisi (BT veya CT) çekilmek üzere radyoterapi teknikerlerine yönlendirilir.